Email us at info@kopakan.nl

Ik ben…

Linda Rosink

Zakelijk en creatief leider
Linda

Als kind ben ik altijd een dromer geweest, eigenwijs en ongeduldig. In de les opletten was niet mijn sterkste kant, maar als ik dan eens zelf wat mocht verzinnen en maken, dan ging ik ‘aan’. In mijn werk nu zie ik dat bij leerlingen gebeuren. Door onze kunstlessen krijgen kinderen de ruimte om zichzelf elke keer weer op nieuw te ontdekken en te laten zien.  Als ras-optimist wil ik veel bereiken, mijn ideeën uitvoeren en andere mensen raken en vooruit helpen. In 2009 leerde ik Manja kennen. We bleken dezelfde visie te hebben op kunst, onderwijs en creativiteit. Om hier mee aan het werk te kunnen zijn we in 2012 gestart met Kopa.

Ik werk graag samen met allerlei sectoren en culturen, in en buiten Nederland. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Oude huis Tolsteeg, een zorgcentrum, of in een jeugdgevangenis in Malawi en bij Imbali in Zuid-Afrika. Ik ben trots op al onze projecten. Elke dag mag ik weer mooie ideeën verwezenlijken of bijdragen aan positieve veranderingen. Soms heel klein en persoonlijk en soms op grotere schaal, als we ruimte creëren in het onderwijs voor kinderen die anders leren of net als ik eigenwijze dromers zijn.

Volg Linda op Twitter

Link met Linda op Linked-In

Manja Eland

Educatief ontwerper
Manja

Samen met Linda ben ik initiator van Kopa. Vanaf mijn tiende zat ik wekelijks met rode wangen van de concentratie op tekenles. Tegenwoordig teken ik als beeldend kunstenaar niet alleen met potlood en pen maar ook met schaduw. Toen ik de opleiding beroepskunstenaars in de klas [BIK] ging doen kwamen verschillende passies bij elkaar. Het werken met mensen, organiseren en inspireren bleek samen te kunnen gaan met kunst en creativiteit. Ik prijs me gelukkig dat ik door de projecten die we initiëren mijn blik op de grote lijn kan houden en toch ook met mijn handen in de klei sta. Dat ik het ene moment in een kring kleuters zit en diezelfde week met leerkrachten of beleidsmakers werk. Die veelzijdigheid, daar word ik blij van.

Creativiteit gaat voor ons niet alleen over de mooiste tekening kunnen maken, het gaat over blikwisselingen, durven experimenteren en verbindingen leggen. Verbindingen tussen vakgebieden, talenten en mensen. Daar ga ik voor.

Volg Manja op Twitter

Link met Manja op Linked-In

Olga van Riel

Voorzitter 
Mijn carriere als (freelance) arbeidsjurist, loopbaancoach, trainer en auteur-in-spe was niet mogelijk geweest zonder het fantastische kunst- en cultuuuronderwijs op mijn basisschool. Dat gaf mij vervolgens de ruimte en het vertrouwen om mijn eigen pad te kiezen. Kopa zet zich onder meer in dat basisschoolleerlingen van nu, middels kwalitatief hoogwaardige kunsteducatie, klaar zijn voor de wereld van morgen.

In een wereld waar vaak nadruk ligt op intellectuele prestaties is gelukkig ook steeds meer ruimte voor verbeelding, fantasie en creativiteit. De waarde hiervan wordt helaas nog onderschat. Onterecht, want voor het samen leven en het begrijpen van onze steeds complexere maatschappij is het essentieel dat we verbindigen kunnen zien en ook samen beleven. Kunst en cultuur in onderwijs en zomaar ergens in de samenleving zorgt hiervoor. Kopa draagt hier op geheel eigen en creatieve wijze aan bij.

De directie van Kopa bestaat uit twee geweldige vrouwen: Linda en Manja. Als voorzitter van Kopa vind ik het een eer om, samen met het stichtingsbestuur, hen met raad en daad te mogen ondersteunen.

Mayke Vaarwerk

Penningmeester
Mayke

Vanaf de oprichting penningmeester van Stichting Kopa. Linda en ik kennen elkaar goed en ze had me gevraagd voor het beheren van de financiën en ik vind het erg leuk om mijn kennis hiervoor in te zetten! In het dagelijks leven ben ik administrateur bij Triodos Investment Management, een dochter van Triodos Bank. Hier heb ik al veel ervaring opgedaan in het voeren van verschillende administraties en het opstellen van rapportages en financiële overzichten, daarnaast volg ik de opleiding HBO SPD (Accountancy).

Mijn persoonlijke interesses sluiten erg goed aan bij die van Kopa; kunst en cultuur, kennis delen, duurzame relaties aangaan met en het betrekken van alle lagen in de samenleving. Daarbij nog het groot durven dromen, Europa in voor Artshake en ook Afrika is al bereikt en wie weet wat nog allemaal komen gaat?!

Het is voor mij erg leuk en leerzaam om hier in mee te denken en groeien!

Link met Mayke op Linked-In

Jorien Waanders

Secretaris

Programma manager en adviseur in de culturele sector. Cultureel antropoloog en binnenkort Master of Bussiness Administration. Ik ben de secretaris van KOPA.

Sinds vijf jaar leid ik een landelijk collectief van jonge dichters en spoken word artiesten: Poetry Circle Nowhere. Daarvoor werkte ik oa voor Young in Prison en Music Mayday. De rode draad door mijn werk is het stimuleren van creatieve ontwikkeling bij een doelgroep voor wie dat niet zomaar een gegeven is. Creativiteit daagt je uit om over jezelf en je relatie met de wereld na te denken en geeft inzicht in hoe het samen mooier kan.

KOPA is een kleine organisatie van bevlogen artiesten die kwaliteit en cultuureducatie in een hoog vaandel hebben staan. Dit waardeer ik en daarom zet ik me graag in om KOPA te ondersteunen met mijn kennis en expertise.

Link met Jorien op Linked-In

Diane Frenay

Algemeen bestuurslid
Samen met een aantal mensen en organisaties werk ik voortdurend en met veel plezier aan een missie: het versterken van de rol van kunst in samenleving en organisatie, en het versterken van de positie van kunst en kunstenaars.

Kunst levert een belangrijke bijdrage aan individuele en collectieve ontwikkeling. De ontwikkeling van waarden, van een attitude. Van kritisch, onafhankelijk en autonoom zijn en tegelijk in verbinding met je omgeving. Van sociaal zijn, open en aandachtig. Kunst toont ons steeds ongekende mogelijkheden die ontstaan uit het benutten van creatieve intelligentie. We kunnen deze creativiteit in ons ontwikkelen en leren toepassen in allerlei aspecten van werk en leven. Op scholen gebeurt dat nog te weinig,

Kunst nodigt kinderen uit tot spelen, ontdekken, experimenteren, tot ontdekken wat je niet kunt weten. Kunst wakkert je creativiteit aan en maakt dat je gevoelig, flexibel, open en dynamisch in het leven kunnen staan. En dat is zóóó 21ste eeuws!

Daarom draag ik graag bij aan Kopa als algemeen bestuurslid, door Kopa te helpen zich te ontwikkelen, als klankbord te dienen. En door met het bestuur een stevige basis te bieden. Want als geen andere organisatie heeft Kopa oog voor ontwikkeling op de lange termijn en weet ze creatief, prikkelen en uitnodigend bij te dragen aan de ontwikkeling van creatieve intelligentie.

Volg Diane op haar blog


Bekijk het werk van Diane op haar site


Link met Diane op Linked-In

Elianne Brants

Project assistent
Als culturele omnivoor heb ik me altijd geïnteresseerd in alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. Ik zat als kind urenlang te tekenen en als tiener ging ik in mijn uppie naar het theater, omdat iedereen om mij heen dat toen nog stom vond. Ik ben in Groningen de studie Kunsten, Cultuur en Media gaan volgen met de specialisatie kunsteducatie. Voor mij is het minder interessant of kunst mooi of vernieuwend is, ik ben vooral geïnteresseerd in wat het met de toeschouwer of beoefenaar van kunst doet. Hoe kan het inspireren, motiveren en samenbrengen.

Twee jaar geleden ben ik via Artshake in aanraking gekomen met Kopa. Als bewoner van De Saffier was ik in direct contact met de artists-in-residence. Tijdens de tweede ronde met Caroline Derveaux-Berté ben ik gaan helpen met het organiseren van workshops. Dit beviel heel goed en ik ben super blij dat ik nu vanaf 2018 het fantastische Kopa team mag komen versterken op kantoor!

Link met Elianne op Linked-In

Tulip Utomo

Content creator
Ik leer veel wijze lessen van vreemden,  van mensen die onbevangen zijn het meest: ‘The six month peak’ methode, in een caravan leven en je afsluiten om je te ontwikkelen als kunstenaar wordt door iemand afgeraden, dus die solo reis waar ik van droomde is geannuleerd. Want ik weet dat het eigenlijk niet uitmaakt, ik moet niet teveel nadenken maar alleen documenteren, het liefst digitaal.

Ik kijk, wacht geduldig… Schiet en soms wordt er iets gewist, totdat het juiste beeld vanzelf verschijnt. Het mooie proces van ontdekken en je creatieve brein openstellen wil ik bij Kopa vastleggen en delen.

Volg Tulip op haar instagram

Link met Tulip op Linked-In

PIONIER!

Kopa en de PIONIER!

De PIONIER! is een beeldende leerlijn creatief vermogen voor het basisonderwijs, vormgegeven vanuit beeldende en vormgevende discipline in de breedste zin van het woord. De basis van de leerlijn is de leerkracht. De lessen worden door de leerkracht zelf gegeven, als vast onderdeel van het curriculum. De PIONIER! is een krachtige tool voor scholen die vinden dat creativiteitsontwikkeling binnen de school gedragen moet worden.

De werkwijze en de leerkrachthouding van de PIONIER! zijn ontstaan in een ontwikkeltraject dat vier basisscholen in Utrecht samen met stichting Kopa vanaf 2012 zijn aangegaan. Het ontwikkeltraject heeft ons veel geleerd over wat er nodig is, in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs, om met een team ruimte te maken voor creativiteit.

Inspireren, trainen en ontzorgen

Het bottom-up creatieproces maakt dat de PIONIER! een handzame en toegankelijke structuur heeft gekregen. Door te inspireren, trainen en ontzorgen nodigen we leerkrachten uit les te geven vanuit het perspectief van een kunstenaar, zonder daarbij zelf expert te hoeven worden.

We inspireren door nieuwe manieren te laten zien van het begeleiden van creatieve processen, het leveren van kwalitatief lesmatetiaal en door het geven van inspirerende voorbeeldworkshops. Kijk hier voor meer voorbeelden.

We trainen de leerkrachten op de procesgerichte didactiek: PIONIER! met TROTS. Omdat we geloven dat een kunstles een les is waar ruimte moet zijn voor alle antwoorden. Een aanzet hiertoe vind je beschreven in ons werkboek dat bij de training hoort. Leer hier meer over onze training.

We ontzorgen door alle benodigde materialen, inspirerend beeldmateriaal en video-tutorials te leveren bij de onderwerpen van de leerlijn, in kisten aangepast op het leerlingenaantal. Daarom spreken we over leskisten. Lees hier meer over hoe dit werkt.

Leskisten?!

Bij deze leerlijn gebruiken we vaak het woord leskisten. Hiermee bedoelen we een verzameling lessen, materialen en inspiratie rondom een techniek (bv fotografie), een materiaal (bv textiel) of een concept (bv identiteit).

Vaak ontstaat er door de term leskisten verwarring dat de leskisten op school komen, maar ook weer weg gaan. Dat je ze huurt van PIONIER!, dit is echter niet het geval. De ‘leskisten’ blijven op school. We zeggen daarom leskisten 2.0

Wat zit er dan ‘in een leskist’?

Een leskist bestaat online en offline. Per leskist krijg je 20 lessen, in 4 differentiaties rondom 1 techniek/concept/materiaal.  Elke differentiatie heeft voor (minimaal) vijf weken lessen. Bij de lessen krijg je waar nodig:

Online

  • Werkboek Procesgerichte didactiek
  • Lesbrieven – met heldere beschrijving van de opdrachten
  • Leervragen – Om leerlingen bewust te maken van wat ze gaan leren tijdens de lessen en voor reflectie.
  • Werkbladen – indien nodig om zelf uit te printen
  • Instructievideo’s – waarin een techniek of vaardigheid getoond wordt of een verhaal verteld wordt
  • Beeldpresentaties – Beeld van kunstwerken om te inspireren – voorzien van info voor de leerkracht

Offline

  • Materialen – verbruiksmateriaal en gereedschappen.
  • Introductietraining en co-teaching.

In ontwikkeling

In september 2019 de website met de eerste complete leskisten te publiceren. Dan hebben we al 8 leskisten af, voor groep 1 tot en met 8. Per leskist vind je 20 compleet uitgewerkte lessen, dus de website is dan gevuld met 160 kunstlessen verdeeld over 4 niveaus.

We werken daarna echter door, we blijven ontwikkelen en maken. Met daarnaast nog extra projecten voor verdieping op bijzondere onderwerpen vanaf groep 5.

De leerlijn is in te zetten in een cyclus. Door differentiatie over 4 leeftijden kan je tijdens terugkomende onderwerpen en lessen de ontwikkeling van de leerling volgen, bijvoorbeeld met een portfolio. De leerlijn is kerndoeldekkend (SLO) en houdt rekening met de tussendoelen.

Deze lessen zijn flexibel van opzet, je kan ze aanpassen naar de realiteit binnen jouw klaslokaal op dat moment. Daarnaast zijn ze zo geschreven, dat ze op vele thema’s en vakken aan te sluiten zijn. Zo helpt de PIONIER! je bij het vakoverstijgend werken. Op de volgende pagina een overzicht van de onderwerpen met een korte beschrijving van de inhoud van één van de kisten..

We zijn er van overtuigd dat de PIONIER! van waarde is voor alle basisscholen van Nederland. Onze drijfveer is bijdragen aan een creatieve leer- en speelomgeving voor kinderen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot flexibele, creatieve en compassievolle volwassenen.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien