Email us at info@kopakan.nl

Kopa zet zich in voor creativiteit, in het onderwijs en in de samenleving.

Sinds haar oprichting in 2012 gaat Kopa voor creativiteit. Maar wat is dat eigenlijk? Creativiteit is meer dan iets moois maken. Het is ook buiten de kaders denken, verbindingen leggen en mogelijkheden zien. Kern van creativiteit is voor ons dan ook durven proberen, mogen falen en van daaruit weer nieuwe ideeën laten ontstaan.

Creativiteit in elke klas.

In het doorontwikkelen van je creativiteit train je je flexibiliteit, je beeldtaal en je doorzettingsvermogen. Daarnaast kan je in creatieve lessen je sociaal-emotionele vaardigheden trainen. Jij krijgt in onze procesgerichte lessen en projecten de ruimte om te ontdekken op welke manier je opdrachten aanpakt, maar ook op welke manier de ander dat doet. Je leert samenwerken, gebruik maken van elkaars talenten. En tijdens de reflectieve gesprekken na de lessen leer je met respect elkaars perspectief verkennen en het onderkennen van de verschillen daarin. In het delen van en reflecteren op je proces en werk met anderen leer je over wie je bent en wie de ander is. Kopa gelooft dat creatieve kracht in de samenleving hierdoor bijdraagt aan het samen omgaan met de complexe problematiek en de onvoorspelbaarheid van de toekomst. In het onderwijs werken we voornamelijk onder de noemer: PIONIER!

Creativiteit in iedereen.

Buiten het onderwijs heeft Kopa in het verleden meerdere projecten geinitieerd. Artshake, Fashion Skills Malawi zijn hier voorbeelden van. Lees meer hierover via de project pagina’s. Op dit moment hebben we gekozen ons te focussen op ons werk in het onderwijs en de missie: Creativiteit in elke klas.

Stichting Kopa

Kopa is opgericht in januari 2012. We zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Naast het jaarverslag dat je hieronder leest, kan je andere opvragen per mail. Dat geldt ook voor de jaarrekeningen en statuten.

Hoe kan je ons bereiken?

Telefoon: 0640813116 (Linda)
Email: info@kopakan.nl
Postadres: Opaalweg 39, 3523 RK Utrecht
Bezoekadres: Gansstraat 164, Utrecht

KVK: 54490235
IBAN: NL10TRIO0254652697

Privacybeleid

Kopa gaat voorzichting om met de privacy van al haar contacten en netwerk. Hoe we dat doen kan je lezen in onze privacy verklaring. Deze kan je downloaden via onderstaande link.

Privacyverklaring-mei2018

Governance Code Cultuur

Stichting Kopa hanteert de Governance Code Cultuur. Onze organisatie wordt bestuurd volgens het Bestuur-Directie model. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving. Het bestuur delegeert enkele van haar taken aan de directie. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Wel kan er gebruik gemaakt worden van een onkostenregeling.

In ons jaarverslag, dat hierboven te lezen is, doen wij jaarlijks verslag van de samenstelling van het bestuur, de desbetreffende profielschetsen. Wij werken met een bestuursreglement en een directiereglement.
Binnen Kopa wordt open en transparant met elkaar gecommuniceerd. Er is een functionaris aangesteld als vertrouwenspersoon en voor het afhandelen van meldingen van onregelmatigheden.

Volgens een jaarlijks rooster van vergaderen behandelen wij de volgende punten:
Nevenfuncties bestuursleden en directie; evaluatie functioneren bestuur en directie; het opstellen en vaststellen van een jaarplan en begroting; het opstellen en vaststellen van het jaarverslag en de financiële jaarrekening.

Sinds onze oprichting heeft dit geleid tot mooie projecten, om daar een beter beeld van te krijgen kan je hier onze jaarverslagen lezen. Hierin staat beschreven wat we allemaal deden.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2012-2016

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien