Over ons

Waar staat stichting Kopa voor?

Een van de kernwaarden van Kopa is creativiteit. Creativiteit is meer dan alleen iets mooi maken. Het is ook buiten kaders denken, verbindingen leggen en mogelijkheden zien. Voor ons is de essentie van creativiteit durven proberen, mogen falen en van daaruit weer nieuwe ideeën laten ontstaan. Van je fouten kan je immers leren. Wij geloven dat je van het ervaren van je eigen creativiteit een enorme kracht uitgaat, die je leert innovatief te denken en stimuleert om je eigen leven vorm te geven.

Wat wil Kopa bereiken?

Kopa wil de wereld mooier maken. Het gereedschap dat we daarvoor gebruiken zijn werkvormen uit de kunst, mode en creatief vermogen. Hiermee ondersteunt Kopa bijvoorbeeld basisscholen bij het ontwikkelen en verwezenlijken van procesgericht cultuuronderwijs en verbinden we generaties door Europese kunstenaars uit te nodigen. Bovendien brengen we het kleermakersvak over op kwetsbare jongeren in Malawi en stimuleren we verbinding en ondernemerschap in het project Imbali.

Onze aanpak

Kopa’s interesse ligt vooral bij het verbinden van professionals in de kunsteducatie, het onderwijs, culturele instellingen en maatschappelijke initiatieven. Met de projecten en samenwerkingen die we initiëren richten we ons op kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen. Denk jij ook in mogelijkheden? En heb je een idee door een project voor of samen met ons? Neem gerust contact op.

Culturele ANBI

Stichting Kopa is een culturele ANBI. Dat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de stichting enkele belastingvoordelen heeft, alsmede ook haar donateurs. Ook hoort bij het zijn van een ANBI een publicatieplicht.

Via de knop hieronder vind je het formulier dat behoort bij de publicatieplicht, die sinds januari 2021 geldt voor ANBI’s.

Team

We stellen ons graag aan je voor, klik hier.

Jaarverslagen

Wil je lezen wat we allemaal gedaan hebben, klik hier.

Partners

Met wie werken wij samen, klik hier voor onze partners.