Chillen met erfgoed

Tijdreizen vanuit het hier en nu
Wat ik vandaag doe is de geschiedenis van morgen
Dus met wat ik vandaag doe maak ik een beetje toekomst

Praktisch

Chillen met Erfgoed neemt kinderen mee in het verhaal van Utrecht.  De leerlingen ervaren tijdens de vijf lessen onder andere:

  • Hoe kan ik erfgoed onderzoeken, welke bronnen zijn hiervoor beschikbaar?
  • Waar staan ik, mijn huis of mijn familieschat op de tijdlijn?
  • Speurtocht bij DOMunder
  • Wat wens ik de stad toe en hoe verbeeld ik dit met creatieve technieken?

Je kan het project simpel boeken via Cultuur&School Utrecht. Klik op de knop hieronder om daar meer info te lezen en te boeken. Vragen stellen kan natuurlijk ook, via linda@kopakan.nl

Vanaf schooljaar 2023/2024 blijft Chillen met Erfgoed lopen via DOMunder. Het project bestaat dan uit drie lessen en is nog steeds simpel te boeken via Cultuur&School Utrecht.

expositie

De kunstwerken en toekomstvisies van de leerlingen hebben we op verschillende momenten en locaties in 2022 en 2023 geëxposeerd.

Via onderstaande knop kun je hier meer over lezen.

Manifest

Meer dan 380 kinderen werkten mee aan het manifest: ‘Wij maken de stad.’

Dit manifest is overhandigd aan Eva Oosters, Wethouder Cultuur bij de gemeente Utrecht op 17 mei 2023.

Kijk mee naar hoe dat ging.

Chillen met erfgoed

Vanuit je eigen verbeelding, betekenis geven aan en verbinden met de geschiedenis van je omgeving; dat is wat ‘Chillen met erfgoed’ met je doet. Wat betekenen gebeurtenissen uit het verleden voor jouw leven, zoals het er nu uitziet? Welke sporen van de tijd herken je als je met aandacht kijkt?

Aanleiding

Hoe zou je dat kunnen doen, de eigen omgeving net buiten de schoolmuren een plaats geven in het curriculum? Was een vraag die leeft bij de partnerscholen. Hoe kunnen we het erfgoed van 2000 jaar Domplein en daarmee het verhaal van de oorsprong en geboorteplek van Utrecht nog prikkelender delen met ons bezoek? Is een vraag die DOMunder zich stelt. Wat gebeurd er als we Chillen, ofwel kijken met aandacht, met erfgoed? Vroeg Kopa zich af, en verbond de verschillende vragen.

Basisscholen de Pijlstaart, de Nieuwe Regentesse, erfgoed locatie DOMunder en stichting Kopa werken samen aan Chillen met Erfgoed. En we nodigden Siela Ardjosemito-Jethoe als inclusie expert uit om het creatieve proces te begeleiden en onze blik open te houden.

Vragen waarmee we het proces begonnen:

  • Hoe kunnen we erfgoed in de eigen omgeving van een school inzetten als startpunt voor betekenisvol en vernieuwend onderwijs?
  • Hoe kunnen we werkvormen uit ‘Chillen met Kunst’ inzetten als aanjager van inspiratie en nieuwsgierigheid?
  • Hoe laten we leerlingen als ontwerper van zijn/haar eigen onderwijs mee ontwikkelen?
  • Hoe kunnen we kennis op een creatieve, kunstzinnige wijze verwerken zodat het eigen wordt?
  • Hoe kunnen we onderwijs vanuit meerdere perspectieven ontwikkelen, waardoor ruimte maken voor verhalen en lessen uit de niet-dominante cultuur en zo een inclusiever onderwijsaanbod ontwikkelen?

Partners