Creatief vermogen utrecht

Creatieve partnerschappen

Creatief vermogen Utrecht

In Creatief Vermogen Utrecht (CVU) werken 45 scholen samen met 14 culturele instellingen om alle kinderen in Utrecht de kracht van creativiteit te laten ervaren.

Scholen en culturele instellingen werken samen in een meerjarig partnerschap. Samen richten we ons op het ontplooien en verankeren van kunsteducatie in het onderwijs en het vergroten van kansengelijkheid. Want kunst is van en voor iedereen. Kinderen ervaren de kracht van creativiteit door op hun eigen manier nieuwe ideeën te onderzoeken, oplossingen te bedenken of te maken.

Creatieve partnerschappen

Vanuit het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) wordt in Utrecht gewerkt in een netwerk van creatieve partnerschappen. Onder leiding van penvoerder TivoliVredenburg met de HKU als kennispartner. Een creatief partnerschap bestaat uit een langdurige relatie tussen een school en een culturele partner. Zij werken samen en leren van elkaar. Stichting Kopa is sinds de start in 2013 onderdeel van dit netwerk en werkt vanuit de discipline Beeldend met vier scholen samen. Onze samenwerking kenmerkt zich door kennisoverdracht tussen de leerkrachten en kunstenaars. Zo worden kunstenaars iets meer leerkracht, en de leerkracht iets meer kunstenaar. Al werken we in alle partnerschappen op maat is de belangrijkste drijfveer dat we samen werken aan een creatieve leeromgeving in de school.

Partners

Scholen waar we mee samenwerken:

  • Pijlstaart
  • Jazzsingel
  • Schans
  • Kohnstamm

Creatief Vermogen Utrecht

Klik op de knop hieronder voor meer informatie over het project.

PIONIER!

Vanuit een intensieve samenwerking tussen Kopa en basisscholen: De JazzSingel, De Pijlstaart, De Schans en de Kohnstammschool is toegewerkt naar een doorlopende leerlijn Beeldend en Media die door de leerkrachten zelf uitgevoerd wordt. Deze leerlijn heet PIONIER!. Naar aanleiding van vragen vanuit school ondersteunt Kopa op maat en introduceert bijvoorbeeld nieuwe materialen en technieken.