PIONIER!

PIONIER! is ontwikkeld als inspiratie en ondersteuning voor de leerkracht die zelf de kunstles begeleidt

PIONIER! in het kort

PIONIER! is een creatieve leerlijn beeldend voor groep 1 t/m 8. De leerlijn bestaat uit meer dan 200 inspirerende kunstlessen. Compleet met materiaalboxen, lesbeschrijvingen en videomateriaal, waardoor de leerkracht laagdrempelig zelf de lessen uitvoert.

De lessen uit de leerlijn zijn flexibel in te zetten. Aansluitend op een thema, als projectweek of bijvoorbeeld in combinatie met het bezoek van een kunstenaar die in dezelfde technieken werkt.

Wat wil PIONIER! bereiken?

PIONIER! wil ontzorgen door goede (beeld)materialen en lesbrieven te leveren en trainingen te organiseren aan leerkrachten in het creatief procesgericht lesgeven. Het is een krachtige tool voor scholen die vinden dat creativiteitsontwikkeling een prioriteit is binnen het dagelijkse onderwijs. Naast een vaardige leerkracht vraagt cultuuronderwijs ook van een school dat ze een duidelijke visie ontwikkelt en richting kiest.

PIONIER! in de toekomst

Naast de beeldende lessen, breidt Kopa haar repertoire verder uit in de discipline Muziek. Samen met muzikanten Coen Witteveen en Jeroen
Bouman stellen we series muzieklessen samen, passend bij de didactiek van PIONIER!. We trainen en co-teachen op verschillende werkvormen in de klas. Creativiteit, zelf ontdekken en maken staan voorop. De Jazzsingel en de Pijlstaart zijn in dit traject onze proeftuin.

Sjoerd Kerssies

“Eén keer per week is er een middag die mij geen piekeren oplevert. Ik geef de les vrijwel zonder voorbereiding. Ik ben overtuigd: de leerling en zijn creatieve leerproces staat centraal. De waarde van PIONIER! is voor mijn leerlingen groter dan enkel voor hun kunstzinnige ontwikkeling.”

Leerkracht groep 6 op de JazzSingel

PIONIER! is een afkorting die wij gebruiken voor de creatieve en procesgerichte didactiek van de leerkracht voor de klas. Elke letter staat voor een houding die de leerkracht inneemt tijdens de kunstlessen:

Procesgericht werken: Begeleid de leerling in zijn eigen creatieve proces.

Inspireren: Met kwalitatief werk van kunstenaars, verhalen, films of theater.

Open vragen stellen: Duik in de fantasie van de kinderen.

Niet interpreteren: Voorkom dat je aannames doet en stel je oordeel uit.

Ik durf ook: Je eigen kwetsbaarheid inzetten om kinderen over drempels heen te helpen.

Eigenheid: Ieder kind gaat anders om met de opdracht, hoera!

Ruimte bieden: Suddertijd…vragen onbeantwoord laten en de rek toestaan.

!Expect more!: Kinderen die zich meer uitgedaagd voelen, dagen zichzelf verder uit.

WERKBOEK PIONIER! GRONDHOUDING

Een goede creatieve les, is er één waarin je leerlingen de ruimte biedt om hun eigen ontdekkingen in het creatieve proces te doen. Maar hoe begeleid je nou dertig kinderen allen in hun eigen creatieve proces. PIONIER! heeft een werkwijze ontwikkeld, waarmee je als leerkracht of kunstenaar in de klas kinderen tot hun recht laat komen. Dit werkboek biedt je tips, oefeningen en geeft je inzicht in creativiteit en hoe dit te begeleiden.